IZO靶材/ 氧化铟掺杂氧化锌In2O3/ZnO

二维码
类型 多元合金
材质 多元陶瓷
纯度 99.99%
规格 平面及管状
品牌 ZENKAAH
产品详情

主要用途

IZO靶材/ 氧化铟掺杂氧化锌In2O3/ZnO透明导电膜制备材料物理及化学特性

化      学      式:                                  In2O3/ZnO

颜                色:                                  墨绿色

晶     粒       度:                                  8~10µm

纯                度:                                  ≥99.95%